Lise Baltzer

Cand.pæd.pæd.psyk.

0

Coaching - Børn

- Lise Baltzer

Cand.pæd.pæd.psyk.

Det er sjældent, at børn selv får idéen til at starte i coaching eller terapi. Selvom det sker! Ofte er det lærere, pædagoger, forældre, læger eller andre voksne, der tager initiativ, fordi de har lagt mærke til, at barnet ikke trives eller har det godt.  Mange børn har problemer i skolen, blandt kammerater, i forhold til andre voksne – eller i forhold til sig selv.

Jeg har specialiseret mig i at løse de problemer og udfordringer, som ikke har kunnet løses i andre former for psykologisk, pædagogisk og psykiatrisk behandling. En del af de børn, der kommer her, har således gået i en række andre behandlingsforløb, selvom det ikke er noget krav for at gå her. En del børn kommer her således også i deres første og eneste forløb.

Enhver rejste starter med det første skridt
Den metode, jeg anvender, er noget ganske andet end almindelig psykologbehandling. Coachingen fokuserer ikke så meget på “det, der er sket tidligere”. Fokus ligger i højere grad på “her og nu” – og på at lære, hvordan man selv kan rumme og håndtere tanker, følelser og handlinger på en god og sund måde. Som regel vil man se meget hurtig effekt af en sådan indsats, selvom effekten tager tid om at stabiliseres.

Børn kan af forskellige grunde reagere på mennesker og situationer på måder, som de ikke oplever, at de selv kan forstå og kontrollere. Deres følelser kan være ekstreme og kraftfulde – og de udtrykkes ofte i deres adfærd og problematiske forhold til andre børn og voksne. Der er også børn, som reagerer med angst og/eller tilbagetrækning fra følelser og situationer, der reelt er ganske ufarlige. De kan virke “passive”, “opgivende”, “triste”. Begge dele er negative måder at fungere på.

Når barnet lærer at forstå sig selv – og udtrykke sig selv – på en god og konstruktiv måde, kommer det ind i en positiv spiral, hvor det får bedre og bedre respons fra verden og andre mennesker. Barnet bliver i stand til at udtrykke oplevelser, tanker og følelser verbalt (dvs. “med ord”) – fremfor at “handle dem ud” i negative relationer til andre og uhensigtsmæssig adfærd i skole, derhjemme eller blandt kammerater. Det skaber en ny måde at være i verden på.

Hjernen er plastisk og fleksibel – på godt og ondt
Det er vigtigt at gribe aktivt og hurtigt ind, når et barn udviser uhensigtsmæssig adfærd – eller døjer med vanskelige følelser over mere end et par uger. De uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og vanskelige følelser fastlåses på hjerne-niveau (“neuralt”) – og forskningen viser, at problemerne er tilbøjelige til at forværres ind i ungdommen og desuden vare ved ind i voksenlivet. Det er således en myte, at “det går over” – ofte desværre, tværtimod: Små børn, små problemer. Store børn, store problemer. Men det er stort set altid muligt at hjælpe et barn – det gælder også, selvom det har fået to eller tre diagnoser i psykiatrien!

Praktik
Den økonomiske omkostning er kun en anelse højere end almindelig psykologbehandling. Til gengæld er alle, der kommer her, selvbetalere. Der gives ikke støtte til coaching fra hverken offentlig side eller forsikringsselskaber.

Pris pr. session 1200,- Betales via Mobile Pay (54 22 38) eller kontant. Ring eller sms på 31 78 86 80 – eller send mail til mail@lisebaltzer.nu

Jeg har pt. kun ledige tider om torsdagen.

Ingen registrering
Jeg har som cand.pæd.pæd.psyk. ikke journalpligt og fører ikke journaler. De materialer, der produceres i terapien (fortrinsvis tegninger), opbevares under det terapeutiske forløb – og makuleres efterfølgende. Dit barn får IKKE en diagnose her og det kommer IKKE til at fremgå af nogen offentlige journaler, at dit barn har gået her med mindre du selv vælger det. Jeg tænker, at det er endog særdeles væsentligt i forhold til senere uddannelsesmuligheder, job og meget mere.

Jeg tilbyder

  • Individuel coaching for børn og unge (fra 4 år)
  • Forældrerådgivning

Hvad kan du forvente?

  • En tryg og professionel ramme
  • En særdeles erfaren terapeut
  • Et fokus på barnets unikke styrker og ressourcer
  • En kreativ og magisk tilgang til terapi, som børn kan li’
  • Konkrete redskaber til at håndtere udfordringer
  • Kontakt med skolen uden beregning, hvis skolen viser interesse for det

Kontakt mig for en gratis telefonkonsultation:

Book en kort, gratis telefonkonsultation – skriv et par linjer om din udfordring og send formularen, så ringer jeg dig op!

Følg mig på Facebook

Jeg glæder mig til at hjælpe dit barn!

Lise Baltzer
Cand.pæd.pæd.psyk.
Mere end 20 års erfaring – også med at hjælpe børn og unge

Healing Stories - Lise Baltzer
Scroll to Top

Godnat med Pindsvinet Pindstrup

HypnoStory, der hjælper børn til at falde i søvn